Security-SPY

Uprawnienia, Licencje, Klauzule bezpieczeństwa

 

 

Poświadczenie Bezpieczeństwa nr  10266- ŚCIŚLE TAJNE / TAJNE / POUFNE / ZASTRZEŻONE

 

Numer Licencji Detektywistycznej wydanej przez KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w BYDGOSZCZY:  0004531.

 

Wpis MSW działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr: RD-142.

 

Dopuszczenie do Posiadania Broni:  AA0016663 (GLOCK 19 /  9mm Parabellum)

 

Zabezpieczenie Techniczne nr Licencji:  0023853

 

Obowiązkowe ubezpieczenie numer Polisy TPO Nr 10233388 PZU

 

SECURITY-SPY / DETEKTYW-SPY