Security-SPY

Detektywi tropią wraz z ZUS lewe zwolnienia lekarskie

Detektywi tropią wraz z ZUS lewe zwolnienia lekarskie

  Z danych ZUS wynika, że zwolnienia lekarskie kosztują go 10 mld zł rocznie: 5 mld wypłacają...

Weryfikacja kontrahenta – zbędna procedura czy szansa na uniknięcie strat?

Weryfikacja kontrahenta – zbędna procedura czy szansa na uniknięcie strat?

  Źródło: Pinkerton Polska Prowadzenie działalności biznesowej zawsze obarczone jest pewnym...

Sposoby zachowań w sytuacji korupcyjnej

Sposoby zachowań w sytuacji korupcyjnej

  Sposoby zachowań w sytuacji korupcyjnej Gdy przedsiębiorca znajdzie się w sytuacji zagrożenia...

Polityka antykorupcyjna w przedsiębiorstwie

Polityka antykorupcyjna w przedsiębiorstwie

  Polityka antykorupcyjna w przedsiębiorstwie 5.1. Etyka w przedsiębiorstwie Biznes jest...

Przykłady zachowań korupcyjnych

Przykłady zachowań korupcyjnych

  Przykłady zachowań korupcyjnych Przykład nr 1 (art. 228 k.k.) Pracownicy przedsiębiorstwa...

Białe kołnierzyki kradną w białych rękawiczkach. Na ratunek biały wywiad.

Białe kołnierzyki kradną w białych rękawiczkach. Na ratunek biały wywiad.

Źródło TVN24 autor Aleksandra Gałka Do banku wpada grupa zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn....

Profesjonalizm w zarządzaniu bezpieczeństwem firmy

Profesjonalizm w zarządzaniu bezpieczeństwem firmy

Źródło: http://zabezpieczenia.com.pl/ Autor, odnosząc się do złożonej problematyki wynikającej...

Szpiegostwo korporacyjne. Jeden mit, wiele prawd

Szpiegostwo korporacyjne. Jeden mit, wiele prawd

Źródło: http://biznes.interia.pl "Kiedy ludzie są dobrze ubrani i starannie się wysławiają,...

Prywatne firmy wywiadowcze, wywiadownie gospodarcze - STRATFOR

Prywatne firmy wywiadowcze, wywiadownie gospodarcze - STRATFOR

Globalna potrzeba zdobywania informacji oraz nowoczesne trendy spowodowały, że nawet służby...

Dla większości firm korupcja to nie problem

Dla większości firm korupcja to nie problem

Źródło Money.pl Poziom korupcji w Polsce jest dwa razy większy niż w krajach rozwiniętych....

Podróbki leków coraz powszechniejsze

Podróbki leków coraz powszechniejsze

  Źródło: eGospodarka.pl Do pękatego koszyka podrabianych produktów, obok odzieży, kosmetyków,...

 • Detektywi tropią wraz z ZUS lewe zwolnienia lekarskie

  Detektywi tropią wraz z ZUS lewe zwolnienia lekarskie

 • Weryfikacja kontrahenta – zbędna procedura czy szansa na uniknięcie strat?

  Weryfikacja kontrahenta – zbędna procedura czy szansa na uniknięcie strat?

 • Korupcja Gospodarcza i Łapownictwo porady CBA

  Korupcja Gospodarcza i Łapownictwo porady CBA

 • Sposoby zachowań w sytuacji korupcyjnej

  Sposoby zachowań w sytuacji korupcyjnej

 • Polityka antykorupcyjna w przedsiębiorstwie

  Polityka antykorupcyjna w przedsiębiorstwie

 • Przykłady zachowań korupcyjnych

  Przykłady zachowań korupcyjnych

 • Białe kołnierzyki kradną w białych rękawiczkach. Na ratunek biały wywiad.

  Białe kołnierzyki kradną w białych rękawiczkach. Na ratunek biały wywiad.

 • Profesjonalizm w zarządzaniu bezpieczeństwem firmy

  Profesjonalizm w zarządzaniu bezpieczeństwem firmy

 • Szpiegostwo korporacyjne. Jeden mit, wiele prawd

  Szpiegostwo korporacyjne. Jeden mit, wiele prawd

 • Prywatne firmy wywiadowcze, wywiadownie gospodarcze - STRATFOR

  Prywatne firmy wywiadowcze, wywiadownie gospodarcze - STRATFOR

 • Dla większości firm korupcja to nie problem

  Dla większości firm korupcja to nie problem

 • Podróbki leków coraz powszechniejsze

  Podróbki leków coraz powszechniejsze

Zapobieganie i wykrywanie korupcji:

Przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za określone działania są bolączką zarówno instytucji państwowych jak  i organizacji prywatnych. Korupcja może przyjmować różne oblicza od stosunkowo niewinnej kiedy za przysłowiową butelkę Whisky ktoś udzieli informacji, która nie ma większego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa . Po bardzo skrajne i niebezpieczne jak sprzedaż strategicznych dla firmy informacji za wielkie sumy pieniężne. Może to być również pomoc w wygraniu przetargu czy wybór dostawcy z bardzo niekorzystną ofertą. To wszystko sprawia, że korupcję trzeba tępić na każdym szczeblu organizacji. Proponujemy Państwu kompleksowe działania w zakresie zwalczania korupcji w Państwa firmie:

 • audyt zagrożeń na każdym szczeblu organizacji uwzględniając najbardziej wrażliwe obszary jak proces zamówień oraz sprzedażny
 • w przypadku podejrzenia działań korupcyjnych w Państwa przedsiębiorstwie prowadzimy dochodzenie i zbieramy dowody
 • weryfikujemy pracowników również metodą prowokacji- wabika co do możliwości uzyskania korzyści majątkowej
 • po zebraniu dowodów prowadzimy sprawę zgodnie z życzeniem zleceniodawcy a jeśli trzeba to doprowadzamy do rozpoczęcia postępowania karnego przez organy ścigania w tym Prokuraturę 

 

KORUPCJA GOSPODARCZA (ART. 296A)

Art. 296a

§ 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda albo przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi  lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 § 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.

 

Przykład 1:

Właściciel firmy produkcyjnej spotkał się z niepokojącym zjawiskiem w swojej firmie w procesie doboru składników do produkcji wyrobów. Grupa technologów nie była w stanie skomponować produktu przy wykorzystaniu tanich, jednocześnie dobrych składników krajowych. Dopiero zastosowanie składników zagranicznych, de facto droższych przynosiło efekty. 

Przypadkowo właściciel dowiedział się, że firma sprzedająca zagraniczne komponenty daje atrakcyjne prowizje jego technologom. Producent zwolnił ekipę technologów i zatrudnił nowych, którym udało się wykorzystać tańsze składniki.

Przykład 2:

Księgowy w dobrze prosperującej firmie posiada bardzo dokładne dane o swoim przedsiębiorstwie, jego kondycji, udziale w rynku, zamierzeniach eksportowych  czy importowych. Sprzedaje je konkurencyjnej firmie za setki tysięcy złotych. Dzięki temu  firma konkurencyjna zyskuje przewagę na rynku  i to ona przejmuje zlecenia i obsługę  (w tym marketów). Przegrany w tej nierównej walce po kilku miesiącach zawiesza działalność. Okazuje się jednak, że jest świadek przekupstwa księgowego i sprawa trafia na  policję, a  potem do prokuratury.

Łapownictwo: 

Jest najbardziej rozpowszechnioną formą korupcji powodowaną lukratywnymi zyskami oraz innymi formami przynoszącymi korzyści w wyniku wpływu niektórych działań lub decyzji strony przyjmującej łapówkę lub korzystającej z niej. Łapownictwo pobudza procedury nadmiernej regulacji i biurokratyzacji. Łapownictwo może przyjmować formę transferu części zasobów do urzędników rządowych. Przekupstwo dokonane jest wtedy, gdy przedstawicielowi służb publicznych a oferowano, obiecano lub zagwarantowano te zasoby w zamian za natychmiast przeprowadzone lub oczekiwane działanie. Przekupstwo może być zainicjowane przez osobę domagającą się łapówki lub przez osobę ją oferującą. Korzyści mogą się różnić: od pieniędzy i innych wartościowych rzeczy po mniej oczywiste, takie jak wewnętrzna informacja czy zatrudnienie. Łapownictwo jako działalność nielegalna w zakresie relacji korupcyjnych jest dokonywana pomiędzy stronami zaangażowanymi, które poświęcają czas i zasoby, by uchronić ich tajemnicę przed niestabilnością i zniszczeniem reputacji w przypadku ostatecznego wycieku informacji. Prawnicy również rozwinęli typologię łapownictwa. Łapownictwo jako forma korupcji może być czynne lub bierne,  w ramach urzędu publicznego lub relacji biznesowych. Różne typy łapówek mają inne konsekwencje, w zależności od poziomu mogą obejmować pokusy pojedynczych polityków, jak również politycznego krajobrazu: określonych frakcji i partii politycznych, od niebywale wysokich jednorazowych płatności w określonym celu po dotacje, aby umożliwić wpływanie na przyszłe decyzje.