Security-SPY

Ochrona Znaku Towarowego- ochrona MARKI

Ochrona MARKI / ZNAKU TOWAROWEGO to bardzo ważna kwestia bezpieczeństwa oraz renomy każdej firmy. Podrabianie produktów lub usług to ogromny problem dla wielu firm. Wiąże się to nie tylko z utratą części dochodów. Podrabiane produkty są często dużo gorszej jakości więc "pracują" na obniżenie renomy firmy w oczach nieświadomych oszustwa klientów. A w przypadku podrabianej żywności i leków finał może być tragiczny. 

W Polsce wszelkie kwestie dotyczące znaków towarowych oraz ich ochrony prawnej reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeśli posiada ono moc odróżniającą, tzn. nadaje się do odróżnienia towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. 

 Proponujemy Państwu współpracę w zakresie:

  • rejestracji znaku towarowego
  • wyszukiwania podrabianych marek na rynku oraz organizowanie zakupu kontrolowanego
  • dostarczania dowodów w sprawie naruszenia chronionego znaku towarowego
  • wytaczanie powództwa w sprawach karnych i cywilnych
  • ograniczanie skutków wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym
  • odzysk strat poniesionych w wyniku działalności przestępczej
  • współdziałanie z organami ścigania oraz własne czynności wykonywane w kierunku likwidacji wytwórni towarów z podrobionym znakiem towarowym
  • reprezentacja przed sądami