Security-SPY

Weryfikacja pracownika w trakcie procesu rekrutacji

Pracodawcy bardzo często mogą spotkać się z przekłamaniami w CV kandydata. Starający się o pracę ukrywają niewygodne fakty ze swojego życiorysu oraz ubarwiają doświadczenie zawodowe. Może to narazić na straty Twoją firmę:

Wersja kandydata:

Jestem odpowiedzialnym, pracowitym i lojalnym człowiekiem. Moja kariera zawodowa to właściwie pasmo sukcesów. Dzięki mojej osobie firmy w których pracowałem wiele lat notowały wzrosty obrotów. Właściciele i Kadra Zarządzająca mieli do mnie całkowite zaufanie. Wobec tego miałem dużą swobodę działania. Zarządzałem wielkimi budżetami oraz kierowałem  skutecznie zespołem podwładnych. Powodem przejścia do nowych firm była chęć rozwoju zawodowego i podjęcie nowych wyzwań. Mój poprzedni pracodawca nie mógł się ze mną rozstać więc wielokrotnie dostawałem podwyżkę. Jednak praca w Państwa firmie jest moim marzeniem”

Stan faktyczny: 

Kandydat jest człowiekiem o skłonnościach megalomańskich. Ubarwia swój życiorys osobisty i zawodowy w celu uzyskania korzyści materialnych oraz pracy na wysokich stanowiskach w renomowanych firmach. Z poprzednich miejsc pracy został zwolniony ze względu na małe zaangażowanie w obowiązki oraz notoryczne popełnianie błędów, które narażały firmy na stratę wizerunku wśród klientów. Wywiad środowiskowy wykazał, że nie był również dobrze postrzegany przez klientów. Na swoim koncie ma również działania które naraziły pracodawcę na straty finansowe. Częściowo udowodniono winę umyślną . Prywatnie kandydat nie jest lubiany i nie potrafi nawiązać stałych kontaktów z ludźmi. 

Zapraszamy do współpracy przy weryfikacji kandydatów już podczas procesu rekrutacji. Proponujemy Państwu usługę w której zakres wchodzi:

  • potwierdzenie prawdziwości informacji przekazanej przez kandydata do pracy
  • weryfikacja faktycznych intencji kandydata
  • wywiad środowiskowy w poprzednim miejscu pracy
  • wywiad środowiskowy wśród kontrahentów
  • sprawdzenie historii moralnej oraz "czystości" prawnej kandydata