Security-SPY

Cennik usług- wycena indywidualna

 

Poniższy cennik ma charakter ramowy a wszystkie wyceny uzależnione są od wielu czynników związanych z rozległością i czasochłonnością naszej pracy. 

Oferujemy możliwość rozliczenia godzinowego- min. 10 h oraz pakietowego- ryczałt:

Pakiety miesięczny działań detektywistycznych / wywiadu gospodarczego- od 3000 zł

Pakiet wielomiesięczny cenna do uzgodnienia

Obsługa stała, doradztwo- od 1000 zł / miesiąc

Doradztwo prawne- od 500 zł miesiąc lub 100 zł jednorazowa porada

 

Sprawy związane z wykrywaniem procesów korupcyjnych oraz zwalczaniem korupcji- od 4500 zł

Ochrona Marki w tym zbieranie materiału dowodowego- od 4500 zł

 

Cennik usług detektywistycznych

Potwierdzenie miejsca nieformalnego pobytu / zatrudnienia - od 1 000 zł

Ustalanie adresu do celów prawnych - od 1 500 zł

Ustalanie stanu prawnego pojazdu / telefonu - od 1 000 zł

Identyfikacja oznaczeń producenckich pojazdu - od 1 250 zł

Ustalenie stanu prawnego nieruchomości - od 1 500 zł

 

Ustalenie stanu majątkowego:

Osoby - od 2 500 zł

Podmiotu gospodarczego - od 5 000 zł

 

Wywiad detektywistyczny dotyczący:

Osoby - od 1 500 zł

Podmiotu gospodarczego - od 3 000 zł

 

Dochodzenie w sprawie:

W stadium przed procesowym - od 2 000 zł / tydzień pracy

W stadium procesowym - od 3 000 zł / tydzień pracy

 

Ustalenia i dokumentacja do celów procesowych w sprawach:

Cywilnych  w tym rozwodowych - od 1500 zł / tydzień pracy

Gospodarczych w tym Karnych  - od 4000 zł / tydzień pracy

 

Poszukiwanie i ustalanie lokalizacji mienia: 

Pojazdów - od 1 500 zł

Nieruchomości - od 3 000 zł

 

Poszukiwanie osób:

Świadków - od 1 500 zł / tydzień pracy

Zaginionych - od 2 000 zł / tydzień pracy

Ukrywających się - od 3 500 zł / tydzień pracy

 

Obserwacja w sprawach: 

Rozwodowych - od 500 zł / 8h+ koszty przejazdów i pobytu

Gospodarczych - od 1000 zł / 8h+ koszty przejazdów i pobytu

Karnych - od 1 500 zł / 8h+ koszty przejazdów i pobytu

 

Cennik usług dla biznesu:

Audyt bezpieczeństwa:

W zależności od wielkości podmiotu badania, przedmiotu i zasięgu działania oraz struktury organizacyjnej - od 3 000 zł

 

Przeciwdziałanie inwigilacji:

Cena ustalana po dokonanym audycie w toku negocjacji w zależności od przyjętego wariantu zabezpieczeń (instalacji systemu, urządzeń i procedur)

 

Wdrażanie systemu bezpieczeństwa:

Cena uzależniona od zakresu wdrożenia oraz danych określonych realizacją - od 5 000 zł

 

Wykrywanie podsłuchów:

Cena do negocjacji przy powierzchni powyżej 100m2 

Cena za sprawdzenie 1 pojazdu - od 150 zł 

Minimalna cena za badanie 1 pomieszczenia do 50m2 - od 300 zł

 

Weryfikacja kontrahentów:

Cena uzależniona od warunków realizacji - od 2 500 zł / 1 tydzień realizacji

 

Dokumentowanie nieuczciwej konkurencji:

Cena uzależniona od zakresu przedmiotowego oraz  terytorialnego działania i dokumentowania nieuczciwej konkurencji - od 3 000 zł / 1 tydzień realizacji

 

Weryfikacja danych i lojalności pracowników:

W zależności od zakresu sprawdzeń - od 1 500 zł / 1 pracownika

 

Szkolenia w zakresie ochrony marki oraz antykorupcyjne- 2 dniowe szkolenie 15 h- od 2000 zł