Artykuły Bezpieczeństwo Biznesu

Związek pracowniczy o charakterze wzajemnej adoracji

Związek pracowniczy o charakterze wzajemnej adoracji

Autor: mgr Michał Sokołowski Parafrazując określenie dotyczące organizacji mafijnych o charakterze zbrojnym uznałem, że mogę określić pewien przestępczy układ pracowników jako „Związek pracowniczy o charakterze przestępczym w zakresie wzajemnej adoracji”. Uściślając chodzi tu o rodzaj wzajemnej adoracji pracowników działu zaopatrzenia firmy. Opisane tu przestępstwo zaistniało u jednego z naszych klientów. Jednak zachowując obowiązek zachowania poufnościWięcej oZwiązek pracowniczy o charakterze wzajemnej adoracji[…]