ZASADY PRZETWARZANIA ZEBRANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 oraz art. 15 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
Szpiegostwo Przemysłowe

Szpiegostwo Przemysłowe

Szpiegostwo przemysłowe obejmuje m.in: kradzież tajemnic przedsiębiorstwa, korupcję, szantaż i szeroko pojmowaną inwigilację technologiczną. Szpiegostwo gospodarcze to fakt bezprawnego uzyskania informacji stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa, ujawnienie jej innej osobie lub wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej. Szpiegostwo to działanie z ukrycia, realizowane metodami pozaprawnymi, powodujące bezpośrednią, dużą szkodę dla organizacji.

Korupcja w Biznesie

Korupcja w Biznesie

Przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za określone działania są bolączką zarówno instytucji państwowych jak i organizacji prywatnych. Korupcja może przyjmować różne oblicza od stosunkowo niewinnej kiedy za przysłowiową butelkę Whisky ktoś udzieli informacji, która nie ma większego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa . Po bardzo skrajne i niebezpieczne jak sprzedaż strategicznych dla firmy informacji czy pomoc w wygraniu niekorzystnego przetargu na dostawy.

Przestępstwa Menadżerskie

Przestępstwa Menadżerskie

W następstwie wykrytych nadużyć co trzecia firma w Polsce straciła do 200 tys PLN a co piąta od 400 tys do 4mln PLN. Wciąż aż 9% ankietowanych nie wie, ile jego firma straciła w wyniku przestępstw gospodarczych. Z doświadczeń polskich przedsiębiorstw wynika, że nieco ponad połowa wszystkich przypadków nadużyć jest popełniana przez osoby spoza organizacji. Aż 20% wszystkich nieprawidłowych działań jest popełnianych przez przedstawicieli kadry menedżerskiej.

Weryfikacja CV pracownika

Weryfikacja CV pracownika

Pracodawcy bardzo często mogą spotkać się z przekłamaniami w CV kandydata. Starający się o pracę ukrywają niewygodne fakty ze swojego życiorysu oraz ubarwiają doświadczenie zawodowe. Może to narazić na straty Twoją firmę. Przyszłego pracownika można zweryfikować już podczas procesu rekrutacji. Sprawdzić należy faktyczne intencje kandydata, przeprowadzić wywiad środowiskowy w poprzednim miejscu pracy oraz wśród kontrahentów. Ważne jest sprawdzenie historii moralnej oraz "czystości" karnej.

Oszustwa Chorobowe

Oszustwa Chorobowe

Z danych ZUS wynika, że zwolnienia lekarskie kosztują go 10 mld zł rocznie: 5 mld wypłacają chorym pracodawcy, którzy ponoszą koszty wynagrodzenia za maksymalnie 33 dni choroby w roku. Na jednego pracownika przypada w Polsce średnio 37 dni chorobowego rocznie. Więc również pracodawcy ponoszą ogromne koszty takich oszustw. ZUS kontroluje chorych pracowników. Robią to też pracodawcy a coraz częściej firmy detektywistyczne. Proponujemy kompleksowe ustalenie stanu faktycznego.

Kradzież Danych Wrażliwych

Kradzież Danych Wrażliwych

Najczęściej spotykane nadużycia związane z ujawnieniem informacji i tajemnicy przedsiębiorstwa to wykradanie danych firmowych pracodawcy w tym baz danych klientów oraz ściśle chronionych technologii. Handel informacją oraz działanie na niekorzyść pracodawcy po przez pracę dla konkurencji. Na gruncie przepisów Kodeksu pracy nie ma znaczenia, czy ujawnienie informacji objętych tajemnicą pracodawcy było dokonane umyślnie, czy też w sposób całkowicie nieumyślny.

Ochrona Marki

Ochrona Marki

Ochrona MARKI / ZNAKU TOWAROWEGO to bardzo ważna kwestia bezpieczeństwa oraz renomy każdej firmy. Podrabianie produktów lub usług to ogromny problem dla wielu firm. Wiąże się to nie tylko z utratą części dochodów. Podrabiane produkty są często dużo gorszej jakości więc "pracują" na obniżenie renomy firmy w oczach nieświadomych oszustwa klientów. A w przypadku podrabianej żywności i leków finał może być tragiczny. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeśli posiada ono moc odróżniającą np logo.

Wyłudzenie Ubezpieczenia

Wyłudzenie Ubezpieczenia

Ofertę kierujemy głównie do Towarzystw Ubezpieczeniowych ponieważ przestępstwo wyłudzenia odszkodowania to bardzo szkodliwy czynnik w działalności firm ubezpieczeniowych. Odszkodowania wyłudzane są w przypadku szkód komunikacyjnych, majątkowych oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Art. 298. KK: § 1 Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zgodnie z powyższym dostarczamy dowody do sprawy karnej.

Controlling Personalny

Controlling Personalny

Nieuczciwe oraz niewłaściwe działania pracowników, które mogą narazić firmę na straty finansowe oraz utratę wizerunku należy wykryć i stłumić w zarodku. W skrajnych przypadkach usunąć jak usuwa się komórkę rakową ze zdrowego organizmu. Warto więc przeprowadzać kontrole czasu pracy pracowników w terenie. W przypadku złej opinii wśród zespołu potwierdzić lub oczyścić z zarzutów pracownika. Na bieżąco weryfikować motywacje oraz intencje pracowników szczególnie pracujących w terenie z dala od biurowców firmy gdzie można mieć wszytko "na oku".

Posiadamy doświadczenie oraz wszelkie licencje i uprawnienia.

Posiadamy doświadczenie oraz wszelkie licencje i uprawnienia.

Nasza firma działa zgodnie z przepisami i Ustawami. Jesteśmy wpisani na listę MSWiA pod numerem RD-142. Nasi specjaliści posiadają licencje detektywistyczne oraz inne uprawnienia dotyczące bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni w zakresie Bezpieczeństwa. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych. Jesteśmy członkiem INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH Polska. "Ufaj ale sprawdzaj".

Zwalczanie Zagrożeń w Biznesie

PROPONUJEMY PAŃSTWU KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ ORAZ PRZESTĘPSTW PRACOWNICZYCH

Masz podejrzenia co do nieprawidłowości w funkcjonowania Twojej organizacji?

Artykuły Bezpieczeństwo Organizacji